За цим Договором одна сторона (Продавець) з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти (Покупець), з іншого боку, надалі разом іменовані Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу послуги digital агентства, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://kamana.ua/ Продавці, навмисні здійснювати продаж послуг за допомогою Веб-сайту https://kamana.ua/ і Покупці при придбанні послуг, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наступне. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://kamana.ua/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявної у Продавця послуги та діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://kamana.ua/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання послуги, зображення якої розміщено на Веб-сайті https: / /kamana.ua/ спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання послуги, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://kamana.ua/ шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення.

«Послуга» - предмет торгівлі (послуга флоатинга або масажу), про придбання якої на Веб-сайті https://kamana.ua/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://kamana.ua/ і мають намір придбати ту чи іншу послугу.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуги і за допомогою Веб-сайту https://kamana.ua/ мають намір її продати.

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://kamana.ua/ заявка Покупця на купівлю послуг, адреси продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://kamana.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити послугу і сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію послуги без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України , і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації послуги. 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 

4.1. Продавець зобов'язаний: 

·        виконувати умови цього Договору

·        виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

·        надати Покупцеві послугу відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://kamana.ua/ оформленим замовленням і умов цього Договору; 

4.2. Продавець має право: 

·        В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору. 

Оплата послуги / товару 

·        Ціна послуги / товару вказується в гривнях і включає в себе податок на додану вартість у разі, якщо відповідний Продавець застосовує загальну систему оподаткування.

·        Сума замовлення складається з вартості замовлених послуг / товарів.

·        Ціна послуги / товару вказується на Сайті. Що стосується неправильного вказівки ціни замовленої Покупцем послуги / товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення по виправленої ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим.

·        Ціна послуги / товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену Покупцем послугу / товар зміні не підлягає. 

Оплата послуги / товару здійснюється Покупцем: 

·        готівковими коштами при одержанні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок;

·        безготівковими коштами з використанням банківських карт при оформленні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеної на Сайті з урахуванням знижок.

·        «CLOUD NINE» має право надавати знижки на послуги / товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови нарахування визначаються Продавцями самостійно і вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. 

Доставка сертифікату на послугу: 

·        Доставка фізичного подарункового сертифіката на послугу здійснюється кур'єрською доставкою по м.Києву або самовивозом товару Покупцем з офісу Продавця. 

Повернення товару та грошових коштів 

·        Покупець має право відмовитися від отриманої послуги / товару і розірвати Договір купівлі-продажу протягом 14 календарних днів з дня оплати послуги / товару, не рахуючи дня покупки.

·        Повернення послуги / товару належної якості можливий у випадку, якщо послуга / товар не використовувалися, а також збережений розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданої послугою / товаром.

·        При відмові Покупця від послуги / товару Продавець повертає йому вартість повернутої послуги / товару, протягом 30 днів з дати надходження повернутого сертифіката на послугу / товар на склад Продавця разом з заповненим Покупцем заявою на повернення. Повернення грошових коштів вартості послуги / товару здійснюється виключно особі, зазначеній в замовленні, за умови надання такою особою копії його (її) національного паспорта, ідентифікаційного коду та квитанції про оплату послуги / товару, за який повертаються кошти. У разі, якщо Покупець в замовленні вказав невірні дані, або не надав для повернення грошових коштів всі документи, перераховані вище, Продавець залишає за собою право відмовити такому Покупцеві в поверненні коштів.

·        Вимоги про повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 30 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (п. 4 ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів»).

 

·        Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченої послуги / товару поштовим, банківським переказом, а також шляхом перерахування на банківську карту (карта повинна бути емітована на території України; валюта карти - гривня). Спосіб повинен бути зазначений у відповідному полі заяви на повернення послуги / товару.

·        Повернення послуги / товару можливо зробити в офісі Продавця за адресою: Київ, вул. В. Васильківська, 100. Toronto-Kyiv Complex. Або поштою, звернувшись до Продавця на електронну пошту [email protected]

·        Всі транспортні витрати під час повернення послуги / товару бере на себе Покупець.

Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text